critical discourse analysis

critical discourse analysis
kritinė diskurso analizė statusas T sritis Politika apibrėžtis Socialinių mokslų tyrimo programa, turinti bendrą tikslą – išryškinti diskurso, kaip socialinės praktikos, vaidmenį įtvirtinant arba užginčijant vyravimo ir nelygybės santykius visuomenėje. Iškilo 20 a. 10 dešimtmečio pr. Europoje. Ryškiausi atstovai – T. van Dijkas, N. Faircloughas, R. Wodak, G. Kressas ir kt. Programa grindžiama kritinės lingvistikos prielaidomis, jos papildomos socialinės diskurso teorijos įžvalgomis. Skiriamasis programos bruožas – politinis angažuotumas ir kritiškumas. Programa siekiama skatinti socialinius pokyčius, kurių pagrindine sąlyga laikomas kritiškas įsisąmoninimas ideologinių mechanizmų, palaikančių esamą socialinę tvarką. Todėl jos tikslas yra atskleisti ideologinius įprastinių ir kasdienių diskursyvių praktikų efektus: kokiais iš pirmo žvilgsnio nematomais būdais įprastos kalbėjimo formos prisideda prie neteisingos socialinės tvarkos reprodukavimo. Dėl aiškiai išreikštų politinių tikslų neretai vadinama politine diskurso analize. atitikmenys: angl. critical discourse analysis ryšiai: susijęs terminasdiskurso teorija

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Critical discourse analysis — (CDA) is an interdisciplinary approach to the study of discourse that views language as a form of social practice and focuses on the ways social and political domination are visible in text and talk.[1] Since Norman Fairclough s Language and… …   Wikipedia

  • Discourse analysis — Sociolinguistics Areas of study Accent · Dialect Discourse analysis Language v …   Wikipedia

  • Mediated discourse analysis — (MDA) (coined by late Ron Scollon) is a specialised form of linguistic discourse analysis (similar to Critical Discourse Analysis) it mediates discourse, agency, and practice into what Scollon calls a nexus of practice. The goal of MDA is to… …   Wikipedia

  • Political discourse analysis — is a field of discourse analysis which focuses on discourse in political forums (such as debates, speeches, and hearings) as the phenomenon of interest.Political discourse is the formal exchange of reasoned views as to which of several… …   Wikipedia

  • Critical legal studies — is a movement in legal thought that applied methods similar to those of critical theory (the Frankfurt School) to law. The abbreviations CLS and Crit are sometimes used to refer to the movement and its adherents. Contents 1 History 2 Themes 3… …   Wikipedia

  • Critical Terrorism Studies — is a controversial new sub discipline of Terrorism studies. It attempts to encourage criticism of the discipline of Terrorism studies itself and to widen debate by Terrorism studies researchers in part by applying insights from Critical Theory… …   Wikipedia

  • Critical pedagogy — Major works Pedagogy of the Oppressed …   Wikipedia

  • Critical cartography — is a set of new mapping practices and theoretical critique grounded in critical theory. It differs from academic cartography in that it links geographic knowledge with power, and thus is political. The term critique defines not just a simple… …   Wikipedia

  • Critical race theory — (CRT) is an academic discipline focused upon the intersection of race, law and power. Although no set of canonical doctrines or methodologies defines CRT, the movement is loosely unified by two common areas of inquiry. First, CRT has analyzed the …   Wikipedia

  • Critical design — Critical Design, takes a critical theory based approach to design. Popularized by Anthony Dunne and Fiona Raby through their firm, Dunne Raby. Critical design uses designed artifacts as an embodied critique or commentary on consumer culture. Both …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”